Skandynawskie Meble sklep online.


Skandynawskie Meble sklep online
Skandynawskie meble. Meble w skandynawskim stylu.
     
Zadzwoń do nas +48 882 135 780

Regulamin sklepu internetowego http://skandynawskiemeble.pl/

(pobierz formularz reklamacyny)

§1. Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy Zona-design, widniejący pod adresem internetowym http://skandynawskiemeble.pl/ (zwany dalej „Sklepem”), jest własnością spółki pod firmą ZONA design Luberda sp.j. NIP: 552-16-72-242, KRS: 0000297110 wpisanej do rejestru przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z siedzibą w Białce, adres: Białka 442, 34-220 Maków Podhalański.
 
2.Dane Sklepu do korespondencji: ZONA-design Luberda sp.j. Białka 442, 34-220 Maków Podhalański
 
3. Cennik umieszczony na stronie internetowej www.zona-design.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez Sklep.
 
5. Zona- design Luberda sp.j. nie jest producentem oferowanych mebli.
 
6. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego nie spełniające tych warunków, ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem.
 
7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Konsumencie, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i asortymentu, wprowadzania nowych towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.
            
 §2. Składanie zamówień
 
1. Zamówienia można składać przez całą dobę od poniedziałku do niedzieli przez stronę internetową www.zona-design.pl .Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są fabrycznie nowe. W zależności od dostawcy niektóre produkty dostępne są do samodzielnego montażu. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 
2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.zona-design.pl są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
 
3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej. Rejestracja w  sklepie i złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 
4. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną . 
 
5. O potwierdzeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy płatności, Klient zostaje poinformowany przez Sklep poprzez e-mail. Sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość o przyjęciu zamówienia do realizacji, o dostępności zamówionego towaru oraz terminie i sposobie realizacji zamówienia.
 
6. Jeżeli Klient podał nieprawdziwe, niepełne bądź błędne dane, Sklep podejmie próbę kontaktu z Klientem celem ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku gdy kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 
7. Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych imię i nazwisko oraz numeru telefonu lub email, umożliwiający pracownikom Sklepu weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.
 
8. W przypadku składania zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki od Klienta niebędącego Konsumentem w wysokości 50% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu  zaliczki na koncie Zona-design Luberda sp.j. Jeśli Klient niebędący Konsumentem w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 
9.Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po dostarczeniu do magazynu głównego ostatniego zamawianego produktu, chyba że dostawa zostanie uzgodniona z pracownikiem Sklepu w sposób indywidualny.
  • towar dostępny 24H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Zamówienia otrzymane do godziny 9.00 realizowane są w ten sam dzień. Zamówienia złożone po godzinie 9.00 wysyłane będą w następnym dniu. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach wysyłane są w dniu następnym.
  • produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.
  • produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu i czasie realizacji zamówienia
  • produkt na zamówienie wysyłka 6 tygodni – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. Termin dotyczy takich producentów jak Trebord i Prostoria. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.
 10. W przypadku składania tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar, wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (materiał wykończenia, kolor wykończenia różny od oferty zawartej na stronie sklepu), wymagana jest, od Klienta wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości całego zamówienia.
 
11. W przypadku produktów na specjalne zamówienie lub niedostępnych w magazynie, jeżeli sprowadzenie zamówionego asortymentu wymaga dłuższego czasu, sprzedawca informuje o terminie realizacji zamówienia. Termin realizacji należy konsultować przed zakupem. Towary, których właściwości określa Klient na podstawie specjalnego zamówienia nie podlegają wymianie i zwrotom.
 
12. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 
13. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.
 
14. Jeśli faktura ma zostać wystawiona przez Sklep, należy podać wszystkie dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, w szczególności nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 
§3. Terminy realizacji
 
1. W przypadku produktów dostępnych w magazynie wysyłka towaru realizowana jest w ciągu 24 godzin  od daty zaksięgowania przelewu na koncie spółki pod firmą ZONA-design Luberda sp.j.(na konto wskazane w §4.1), chyba że płatność następuje za pobraniem. W przypadku towaru na zamówienie czas realizacji zamówienia do uzgosnienia z konsultantem telefonicznie lub email.
 
2. Dzień wysyłki towaru z magazynu, uznaje się za dzień realizacji przez Sklep zamówienia. Przesyłki nie są dostarczane w  soboty, niedziele i święta. Zamówione produkty w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji produktu, dostarczane są za pośrednictwem: firm kurierskich, lub własnym środkiem transportu. 
 
3. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Konsumenta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. W naszej ofercie znajdują się produkty różnych producentów zarówno polskich jak i europejskich, dlatego  czasy wysyłki są różne.
  • a)  towar dostępny 24H – Produkt znajduję się w naszym magazynie. Zamówienia otrzymane do godziny 9.00 realizowane są w ten sam dzień. Zamówienia złożone po godzinie 9.00  wysyłane będą w następnym dniu. Uwaga: produkty o niestandardowych gabarytach wysyłane są w dniu następnym.
  • b) produkt na zamówienie wysyłka 7-14 dni  – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany terminu dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.
  • c) produkt na zamówienie wysyłka 7-21 dni  – Produkt znajduje się w magazynie producenta. Termin dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych. Czas dostawy może ulec zmianie dla produktów nie dostępnych w magazynie producenta. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu i czasie realizacji zamówienia
  • d)   produkt na zamówienie wysyłka 6 tygodni  – Produkt zamawiany na specjalne zamówienie. Termin dotyczy takich producentów jak Trebord i Prostoria. W razie zmiany termin dostawy przez producenta, klient będzie niezwłocznie informowany o zmianie przebiegu realizacji zamówienia.
 
§ 4. Formy płatności
 
1.W Sklepie płatności można dokonywać w następujący sposób:
 
a)przelew na rachunek bankowy o numerze 
21 1240 4878 1111 0010 5242 6145
ZONA-design Luberda sp.j. , Białka 442, 34-220 Maków Podhalański
b) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki
c) płatność za pośrednictwem PRZELEWY24 - płatność za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu.
 
2.Klient będący Konsumentem może według swojego wyboru dokonać zapłaty w sposób określony w §4 punkt 1a lub 1c (przed wydaniem towaru), bądź w sposób określony w §4 punkt 1b.
 
§ 5. Reklamacje i zwroty
 
1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art.22 [1] , który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w ciągu 14 dni, a następnie niezwłocznie, nie pózniej niż w ciągu 14 dni od odstąpienia, zwrócić towar.
 Prawo do odstąpieniea od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, o których mowa w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku)
2. Zwrot jest możliwy, gdy zwracany towar jest kompletny nie nosi śladów montażu ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub zmodyfikowany, gdy produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania oraz powinno posiadać oryginalne niezniszczone opakowanie producenta, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Kupujący powinien zadbać o odpowiednie opakowanie tak, aby wysłany towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał wystawionego dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie od momentu zgłoszenia zwrotu.
 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Kupujący ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.  Zwroty nie dotyczą zamówień na firmę lub inną działalność gospodarczą.
 
5. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje reklamacja, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.
 
6. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, kurier ma obowiązek spisać protokół szkody. Przed złożeniem podpisu na protokole szkody należy sprawdzić czy informacja w im zawarte są zgodne z rzeczywistym  stanem przesyłki.
 
7. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru Klient powinien:
 
a. wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej sklepu www.zona-design.pl/reklamacja.pdf i wysłać go formie pisemnej na adres siedziby firmy: Zona- design Luberda sp.j. , Białka 442 ; 34-220 Maków Podhalański,
b. dołączyć kopię dokumentu zakupu,
c. dołączyć dokładny opis wad towaru oraz  zdjęcia: całości przedmiotu ,  opakowania (każde opakowanie z osobna) w którym zamówienie zostało dostarczone,
d. w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki –klient ma obowiązek dołączyć protokół szkody lub skan, który został spisany w obecności  kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).
e.kupujący ma obowiązek  sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia  przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.
 
W ten sposób przygotowane zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w siedzibie spółki pod firmą ZONA- design Luberda sp.j.
 
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sklep poinformuje Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej  załatwienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep zastrzega sobie prawo do terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia do max. 20 tygodni z racji charakterystyki sprowadzanego towaru.
 
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją (tj. transport do siedziby spółki pod firmą Zona-design Luberda sp.j., koszty korespondencji i  ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.
 
10. Reklamacje nie obejmują kosztów transportu, chyba że Klient jest Konsumentem. Towar wysłany do siedziby firmy powinien być zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas transportu.
 
11.W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem zwracany jest mu koszt przesyłki. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 
12. Przy wymianie wadliwego towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient, chyba że jest Konsumentem.
 
13. Wymiana towaru możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.
 
§6. Gwarancja
 
1. Produkty z naszej oferty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 
2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
3. Warunkiem gwarancji jest użytkowanie produktów w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich użytkowania. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę wyrobu w okresie gwarancyjnym. Sposób usunięcia wady określa przyjmujący zamówienie.
 
4. Gwarancja nie obejmuje:
 
- uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania mebli, niezgodnego z ich przeznaczeniem,
- różnic ilościowych bądź jakościowych oraz wad widocznych (np. uszkodzenie podczas transportu), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy,
- wad i uszkodzeń o których Klient został poinformowany i w wyniku których obniżono cenę wyrobu, -towarów objętych promocją, wyprzedażą, które nie podlegają zwrotowi oraz gwarancji ze względu na charakter akcji promocyjnej lub wyprzedażowej,
- uszkodzeń mechanicznych frontów i blatów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia,
- elementów, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, 
- podświetlenia, gdyż jest to element eksploatacyjny,
- zmian zachodzących naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobu.(np. zmiany barwy drewna lub połyskowości lakieru),
- rysunku słoi i odcieni, (nie przechodzącego rysunku usłojenia pomiędzy formatkami oraz poszczególnymi frontami),
- różnic w odcieniu elementów drewnianych lub fornirowanych jeśli zróżnicowanie odcieni wynika z naturalnej kolorystyki użytego drewna- walory estetyczne materiału drewnianego powodują, iż każdy front jest niepowtarzalny i oryginalny o takich cechach jak; cętki, usłojenie czy niewielkie zdrowe sęki,
-stopniowej zmiany koloru forniru, drewna, laminatu jako naturalny efekt mający miejsce w przypadku działania promieni słonecznych,
- usług serwisowych polegających na prostych czynnościach regulacyjnych, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie
(np. regulacja zawiasów, prowadnic, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.),
- usterek nieistotnych dla użytkowania i całkowicie niewidocznych po ich zamontowaniu,
- wszelkich oczekiwań Klienta dotyczących jakości lub zakresu umowy odbiegających od przyjętego przez Producenta standardu zaprezentowanego w ekspozycjach,
- szkód powstałych w wyniku samodzielnego montażu lub demontażu mebli lub ingerencji użytkownika
(np. modernizacja we własnym zakresie).
5. Jeżeli Klient uniemożliwi dokonanie oględzin lub napraw, producent uważa, że odstąpił on od wszelkich roszczeń.
 
§7. Dane osobowe Klientów
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów Sklepu są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej spółki, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 
§8. Zgodność towaru z ofertą
 
Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.
Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.
Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry , drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze , przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.
 
§9. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2014 r. i może być zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności:
 
1) w przypadku zmiany przepisów prawnych,
2) w przypadku wydania przez sąd powszechny orzeczenia,
3) w przypadku wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,
4) w przypadku zmiany, rozszerzenia lub ulepszenia funkcjonalności, użyteczności, sprawności Sklepu.
 
2. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia podanego przez Sklep, nie wcześniej jednak niż 3 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej wraz tekstem Regulaminu.
 

 

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie. Do praw i obowiązków powstałych na podstawie dotychczasowego regulaminu, stosuje się dotychczasowy Regulamin.
Copyright SkandynawskieMeble.pl